Katharsis klasyczna

Termin: 19.04.2005
Maria Maślanka-Soro, Katharsis klasyczna i katharsis dantejska: granice tragizmu w „Komedii" Dantego
19 kwietnia 2005
Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski