Retoryka dawna

Termin: 16.03.2009 - 17.03.2009
Retoryka dawna. Ogólnopolska konferencja naukowa studencko-doktorancka
16-17 marca 2009 
 
Celem konferencji jest przede wszystkim próba integracji rozproszonego środowiska młodych badaczy zajmujących się literaturą średniowieczną oraz wczesnonowożytną powstającą w różnych kręgach kulturowych. Chcemy stworzyć swoiste forum dla wymiany pomysłów, idei, koncepcji, interpretacji oraz sprawić, by młodzi „staropolanie" wyszli z bibliotek i działów starych druków i pokazali szerszej publiczności akademickiej, czym się zajmują.Jesteśmy zainteresowani wystąpieniami dotyczącymi retoryki zarówno w jej ściśle teoretycznym aspekcie, jak również referatami mającymi charakter próby lektury retorycznej i ukazania maszynerii retorycznej w działaniu.
 
Oto proponowane zagadnienia wystąpień:  
 
● przemiany retoryki od średniowiecza do oświecenia 
● status teorii retoryki na przestrzeni epok 
● samoświadomość teoretyczna retoryki 
● problem społecznej obecności retoryki we wczesnej nowożytności 
● retoryka kościelna a retoryka świecka 
● retoryka w różnych systemach pedagogicznych 
● problem autorytetu w retorycznej teorii i praktyce 
● zależność system retoryczny−tekst 
● retoryka a teoria argumentu 
● 1000 nieznanych autorów − problem kanonu idei retorycznych 
● historia gatunków retorycznych 
● antyczne systemy retoryczne i ich kontynuacje 
● systemy retoryki dawnej i ich reinterpretacje współczesne 
● czy historia retoryki jest historią ciągłą? 
● retoryka a filozofia 
● retoryka a hermeneutyka 
● retoryka jako modus legendi tekstów kultury i literatury dawnej 
● retoryka a humanistyczna pajdeja i antropologia 
● retoryka a poetyka 
● retoryka a komparatystyka intersemiotyczna                                                                                         
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Borowski (Wydział Polonistyki UJ)
Koordynatorzy: Michał Choptiany (Wydział Polonistyki UJ) & Wojciech Ryczek (MISH UJ)
Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski