Humanizm i Renesans

Termin: 19.10.2005 - 21.10.2005

Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza

konferencja międzynarodowa

19-21 października 2005

 

Program konferencji

 

Sesja pierwsza: Humanizm i Renesans – historia idei

Tadeusz Ulewicz, Wypowiedź wstępna

Sante Graciotti, Renesans i nie-Renesans w literaturze "renesansowej"

Riccardo Fubini, La definizione dell'umanista nel secolo XV: litteratus, philosophus, humanista. Problemi di terminologia e di interpretazione

 

Sesja druga: Badania nad Renesansem w Polsce

Jerzy Axer, Respublica Polonorum versus Respublica Litteraria Europaea

Wacław Walecki, Przedmiotowa i podmiotowa bibliografia renesansu polskiego zagranicą

Jerzy Miziołek, Pojęcie Renesansu w badaniach nad sztuką

Jerzy Starnawski, Aleksander Brückner jako badacz i wydawca Mikołaja Reja

Maciej Włodarski, Mikołaj Rej jako pisarz reformacyjny

Piotr Wilczek, Radykalna reformacja w Polsce - modele badań w drugiej połowie XX wieku

Roman Krzywy, Wśród heroldów sławy. Polska epika renesansowa - rozpoznania i perspektywy badawcze

Grażyna Urban-Grodziek, "Tristia" Klemensa Janicjusza w kontekscie nowołacińskiej elegii autobiograficznej

Andrzej Borowski, Główne nurty w studiach nad Renesansem w Polsce w ostatnim półwieczu

 

Sesja trzecia: Badania nad Renesansem w literaturach narodowych Europy

Martin Faber, Studia nad kształtowaniem się nacjonalizmu w okresie renesansu

Caterina Squillace, Współczesne badania nad pojęciem Europy w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolomniego

Jeannine De Landtsheer, Iusti Lipsi Epistolae after half a century: status quaestionis and prospects

Jakub Niedźwiedź, Początki humanizmu na Litwie i w Inflantach

Noémi Petneki, Stan badań nad kontaktami polsko-węgierskimi w dobie Renesansu

Libor Pavera, Metamorfozy czeskiego myślenia o literaturze doby renesansu, humanizmu, reformacji i manieryzmu w ostatnich pięćdziesięciu latach (metody, gatunki, badacze)

 

Sesja czwarta: Translatoryka dawna i dzisiejsza

Piotr Urbański, Literatura polsko-łacińska versus nowołacińska

Elwira Buszewicz, Recepcja poezji nowołacińskiej w przekładach na język polski

Emiliano Ranocchi, Considerazioni sulla traduzione nella letteratura polacca premoderna. Il caso della famiglia Kochanowski

 

Sesja piąta: Stan i potrzeby w zakresie edycji źródeł

Gabriela Albanese, L'editoria scientifica della letteratura latina dell'Umanesimo

Paolo Pontari, Attuali esperienze nella edizione critica degli storici latini dell'Umanesimo: metodologie e problematiche filologico-ecdotiche

Janusz Gruchała, Wiedza o Renesansie a problemy edytorstwa

 

Sesja szósta: Aspekty filozoficzne Renesansu. Dzieje pojęcia

Jerzy Starnawski, The versatility of the Aristotelian triad: things – concepts – words in light of the educational and philosophical approach of Renaissance humanists

Stefan Klemczak, Filozoficzne spory wokół renesansu

Ryszard Kasperowicz, Portret człowieka renesansu w pismach Jacoba Burckhardta

Barbara Kaszowska, Renesans i humanizm w ujęciu „New historicism"

 

Sesja siódma: Genologia i gatunki dramatyczne

Aneta Kliszcz, In the search of Renaissance genre and its theory

Maria Maślanka-Soro, Pojecie i formy tragedii od schyłku starożytności do renesansu

Magdalena Ryszka, Badania genologiczne nad dialogiem renesansowym

 

Wystawa Rysunków Michała Anioła

Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski