Wiersz Do Jakuba z Sienna ...

28 lutego (piątek) 2013 o godz. 11.30, w Pałacu biskupa Erazma Ciołka w Krakowie, ul. Kanonicza 17. 
Wykład na temat :  Wiersz Do Jakuba z Sienna a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.
wygłosił dr hab. Jakub Niedźwiedź (WP UJ).