Dr Francesco Cabras

ukończył filologię włoską na Università degli Studi di Padova (praca magisterska: I "Foricoenia" di Jan Kochanowski: dai modelli ai modi dell'imitatio, promotorzy: prof. Gianluigi Baldo oraz dr Marcello Piacentini). Aktualnie pracuje nad dysertacją doktorską poświęconą łacińskim elegiom Jana Kochanowskiego: Elegiarum libri quattuor di Jan Kochanowski. Edizione critica e commento (promotorzy: dr Grzegorz Franczak i dr Grażyna Urban-Godziek). Zajmuje się literaturą nowołacińską XV-XVI wieku.

francesco.cabras@unimi.it

Ważniejsze publikacje: