Marcin Kołodziejczyk

Student V roku polonistyki-komparatystyki i filologii klasycznej UJ. Interesuje się poezją starożytną i nowołacińską, zwłaszcza w aspekcie genologicznym, a także związkami literatury i mistyki. Zajmuje się również metodyką nauczania języków obcych, w tym wykorzystaniem nowoczesnych metod glottodydaktycznych w nauczaniu języków starożytnych (język grecki i łaciński). Prowadził zajęcia z  języków klasycznych, pracując z dziećmi i młodzieżą (m.in. w Publicznym Liceum Sióstr Prezentek i w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie). Współtwórca Warsztatów Przekładowych (https://www.facebook.com/officinatranslationis) i działającego w latach 2013-2016 Stowarzyszenia Statek Feaków promującego kulturę klasyczną.

marcin.kolodziejczyk@hotmail.com

Publikacje:

A. Walczak, M. Kołodziejczyk, ΠΑΡΑΒΟΛΗ, czyli podstawy języka greckiego dla matematyków, Kraków 2013.

Student at JU majoring in Polish/comparative literature and classics. His interests include: ancient and early modern Latin poetry (especially genre theory and practice), connections between literature and mysticism, language pedagogy (particularly possible applications of modern methods and strategies to teaching ancient languages such as Latin and Greek). He has been teaching classical languages to both children and youth. He was one of creators of the Translation Workshop (https://www.facebook.com/officinatranslationis) and of the Ship of Phaeacians, an association promoting classical culture (2013-2016).

marcin.kolodziejczyk@hotmail.com

Publications:

Walczak, A., & Kołodziejczyk, M. (2013). ΠΑΡΑΒΟΛΗ, czyli podstawy języka greckiego dla matematyków. Kraków. [ΠΑΡΑΒΟΛΗ: Basics of Ancient Greek for Mathematicians]