Belteatro di Padova spektakl

LA COMPAGNIA BELTEATRO DI PADOVA ZESPÓŁ BELTEATRO Z PADWY presenta i due atti unici przedstawił  dwie jednoaktówki DUE DIALOGHI IN LINGUA RUSTICA DI ANGELO BEOLCO DETTO IL RUZANTE DWA DIALOGI W JĘZYKU PLEBEJSKIM (PAVANO) autorstwa Angelo Beolco,  zwanego Ruzante
Discorso di Ruzante che era venuto dalla guerra
Rozmowa Ruzantego, który powrócił z wojny Bilora Łasica
4 kwietnia 2009 r. godz. 19:00 TScena 210, ul. Straszewskiego 22 eatr PWST, 
Spektakl zaprezentowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków
Informacja oraz odbiór bezpłatnych wejściówek: Impresariat PWST, ul. Straszewskiego 22, tel. 012 430 15 92, bilety@pwst.krakow.pl 3 kwietnia 2009 r. godz. 16:00 Wydział Polonistyki UJ, ul. Grodzka 64, aula nr 06
PROVINCIA DI PADOVA ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E ALL'IDENTITA' VENETA