Belteatro di Padova wykład

Wykłady zorganizowane przez Ośrodek Badań nad Renesansem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Gabriele Fanti (reżyser): "Ruzante i jego teatr"

Bruno Lovadina (Dyrektor Belteatro w Padwie): "Alvise Cornaro i jego żywot poczciwy"

Spotkanie poprowadził dr Mirosław Lenart (Università di Padova; Uniwersytet Opolski)

fot. Beatrice Mancini