dr Grzegorz Franczak

Filolog klasyczny i polonista, adiunkt na Uniwersytecie w Mediolanie, wykładał literaturę polską także na uniwersytetach w Udine i Lecce. Autor rozprawy Vix imitabilis. La Griselda polacca fra letteratura e cultura popolare (Kraków 2006), wydawca tekstów staropolskich (m.in. Pawła Palczowskiego Kolędy moskiewskiej, Warszawa 2010). Tłumacz poezji łacińskiej (m.in. Katullus, Poezje wszystkie, Kraków 2013) i nowołacińskiej, a także włoskiej (m.in. Giacomo Leopardiego Nieskończoność. Wybór pieśni, Warszawa 2000). Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół strategii przedstawiania Innego oraz obcości kulturowej w literaturze staropolskiej, w szczególności w podróżopisarstwie i w tekstach propagandowych XVI i XVII wieku. Spis publikacji on-line: http://air.unimi.it/