Dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ

Profesor w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki.

Polonistka i neolatynistka. Badaczka nowożytnej poezji łacińskiej i polskiej w kontekście tradycji klasycznej oraz romańskiego średniowiecza.

English version: A professor in the Department of the History of Old Polish Literature. A scholar of Polish and neo-Latin literature studying old Polish literature written in Polish and Latin in the context of the ancient, medieval and modern European tradition (topology, genre studies).

Since 2004, she runs the interdisciplinary Centre for Renaissance Studies at the Faculty of Polish Studies (JU), which was transformed into the Centre for Renaissance Literature in 2012. She manages a team preparing a critical edition of Dzieła łacińskie (Latin works) of Jan Kochanowski (online version: http://neolatina.bj.uj.edu.pl).

A holder of scholarships funded by the following institutions: the State Committee for Scientific Research in Poland (1999—2002), the De Brzezie Lanckoronski Foundation (Rome, 2006); the Foundation for Polish Science (2006 and 2007); the Ministry of Science and Higher Education (2006—2009); the Foundation for Polish Science and the Warsaw Scientific Society (Venice, 2010); Erasmus (2011, 2013, 2015); National Science Centre (2013—2016). A member of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) and the Renaissance Society of America (RSA).

 

ul. Gołębia 16, pok. 54,

31-007 Kraków

email: grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl


ORCID

Academia

ResearchGate

 

LISTA PUBLIKACJI/LIST OF PUBLICATIONS

 

Funkcje w UJ/Fuctions in JU

Redaktor naczelna kwartalnika „Terminus. Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej” https://www.ejournals.eu/Terminus/

Kierownik Pracowni Literatury Renesansu http://www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl (od 2004 Ośrodek Badań nad Renesansem przy Wydziale Polonistyki UJ, w 2012 przekształcony w Pracownię Literatury Renesansu)

Redaktor bazy danych „Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej” http://neolatina.bj.uj.edu.pl

Redaktor edycji online „Dzieł łacińskich” Jana Kochanowskiego http://neolatina.bj.uj.edu.pl/neolatina/author/show/id/16.html

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych/Memberships

International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Renaissance Society of America (RSA)

Jako redactor “Terminusa” - Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Étude de la Renaissance (FISIER)

 

Stypendia, granty i projekty badawcze/Research grants

Stypendystka

The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck, Austria, kwiecień-czerwiec 2022

Stypendium Konferencyjne FNP i TNW, kwiecień 2010.

Stypendium krajowe dla młodych uczonych START, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, rok 2007.

Stypendium krajowe dla młodych uczonych START, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, rok 2006.

4. Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich do Rzymu na grudzień 2006.

Kierownik grantów

1. Od paraklausithyronu do serenady, 2012–2017, NCN, Opus, PB 2012/07/B/HS2/01297

2. Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej, http://neolatina.uj.bj.edu.pl, 2006–2010, MNiSW, PB N103 040 31/2315 (13 uczestników).

Wykonawca w grantach

1. grant przekładowy: Barbara Rosenwein, Emotional Communities in the Eary Middle Ages, New York 2006. NPRH 2016 (kierownik projektu: prof. Ryszard Nycz).

2. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Moduł: Humanizm. Dzieje pojęcia w historii kultury polskiej i w badaniach naukowych, 2008–2010, MNiSW, nr PBZ-MNiSW-03/II/2007.

3. Polsko-łacińska elegia renesansowa. Monografia gatunku, 1999–2002, KBN, grant promotorski, (kierownik projektu: prof. Andrzej Borowski).

 

Wykłady gościnne w ramach programu Erasmus/Guest lectures

Università degli Studi di Milano, 2011 i 2013

Università degli Studi di Udine, 2015

Università degli Studi di Padova, 2019

Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, 2020

 

Zagraniczne kwerendy biblioteczne/Queries

Niemcy, Heidelberg, Universitätsbibliothek Heidelberg, Wymiana bezpośrednia, 2018

Włochy, Neapol, Biblioteca Nazionale di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2017

Belgia, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven 2017

Francja, Tuluza, Bibliothèque de l'Université Fédérale Toulouse midi-Pyrénées, 2017

Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano, Biblioteca Universitaria, 2017

Hiszpania, Sewilla, Biblioteca Universidad Sevilla, 2016

Niemcy, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 2016

Włochy, Neapol, Biblioteca Nazionale di Napoli, 2014

Anglia, Londyn, Warburg Library, 2014

Włochy, Padwa, Università di Padova, Wymiana bezpośrednia, 2014

Włochy, Padwa, Università di Padova, Wymiana bezpośrednia, 2013

Szwecja, Uppsala, Universitetsbibliotek Carolina Rediviva, 2009

Anglia, Londyn, Warburg Library, 2009

Włochy, Rzym, Ministero degli Affari Esteri/Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, misja badawcza, 2008

Włochy, Rzym, Stypendium Lanckorońskich, 2006

Belgia, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2001.

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Od 2014 redaktor w czasopiśmie „Terminus” wydawanym przez Wydział Polonistyki UJ. Od listopada 2019 redaktor naczelna.

Od 2021 członkini rady naukowej czasopisma „Rinascimento meridionale” Università di Napoli “Federico II”

 

Nagrody za działalność naukową/Awards

Nagroda rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę: Elegia Renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie, Kraków 2005.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach/Conferences

Konferencje w Polsce/in Poland

Metaforyka metaliteracka w Trenach Jana Kochanowskiego, 2021, Muzeum im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Z odmową w tle – elegijna retoryka ubóstwa, słabości i porażki jako strategia pozyskiwania dziewczyny (klasyka i renesans), 2019, Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych, UWr, Wrocław.

Alba, gayta i serena – średniowieczne gatunki prowansalskie i ich echa w poezji staropolskiej. 2017, IBL Warszawa

„Owidego Nazona Wiersze na wygnaniu pisane” − Jacek Idzi Przybylski i polska tradycja przekładów Owidiańskich. 2017, UJ Kraków

Motyw vade liber w elegii dedykacyjnej z „Tristiów” Klemensa Janickiego (współreferent Francesco Cabras), 2016, Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań

Coś ty, Kochanowski, zrobił romantykom... Piętno dziewiętnastowiecznego antyrenesansyzmu i antylatynizmu w badaniach nad twórczością Jana Kochanowskiego. 2014, Czarnolas-Kazimierz Dolny, KUL i IBL

Elizjum poetów miłości, czyli eschatologia w konwencji elegijnej (Tibullus I 3, Kochanowski el. II 10), 2013, Kraków, Wydział Polonistyki UJ

Carpe rosas! Miłość i piękno przeciwko szpetocie starości. 2013, Poznań, Instytut Filologii Klasycznej UAM

Materia historyczna i literacka „Historii prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia Jego M. finlandzkiego, Jana i królewny Jej M. polskiej, Katarzyny”. 2012, Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Miłość i śmierć w Arkadii, czyli o bliskich związkach erotyki bukolicznej i epicedium. 2009, KUL i IBL, Kazimierz Dolny

Homo bucolicus. Poetyckie wzorce człowieczeństwa na przykładzie poezji pastoralnej i ich polskie realizacje w XVI i XVII w. 2008, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Dawne i najnowsze edycje łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego (współreferent Jakub Niedźwiedź). 2008, Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Magistri basiorum – nowożytne wariacje na temat Katullańskich pocałunków i ich inicjator, Giovanni Pontano. 2008, Uniwersytet Warszawski

Uroda śmierci. Metaforyka florystyczna w poezji żałobnej Giovanniego Pontana. 2006, Uniwersytet Toruński

Choroba ciała i niemoc twórcza w nowołacińskiej poezji włoskiej: Między topiką funeralną a bukoliczną (Marcantonio Flaminio, Jacopo Sannazzaro, Giovanni Pontano). 2005, Instytut Filologii Romańskiej UJ, Kraków

„Tristia” Klemensa Janicjusza w kontekście europejskiej elegii autobiograficznej. 2005, Wydział Polonistyki UJ, Kraków

Poezja miłości rodzinnej Giovanniego Pontana jako inspiracja III księgi „Elegii” oraz „Trenów” Jana Kochanowskiego. 2004, Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

Wpływ petrarkizmu na kształt i rozumienie elegii nowołacińskiej (na przykładzie „Julia monobyblos” Joannesa Secundusa Hagiensisa). 2004, Uniwersytet Warszawski

Elegie miłosne Jana Kochanowskego na tle teorii i praktyki europejskiej. 2003, Fondazione Cassamarca z Treviso oraz Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 

Konferencje za granicą/International conferences

Amicitia elisea: the types, functions and sources of the Humanistic Elysium of Poets’ motif  (Marsuppini, Landino, Marullo, Pontano, Flaminio, Janicki, Kochanowski), 2022, IANLS, Leuven.

The Humanistic Elysium of Elegiac Poets (Cristoforo Landino and Giovanni Pontano). 2020, Seu Universitària de la Nucia (on-line)

The Nineteenth-Century Stigma of anti-Renaissance and anti-Latinism in the Research of Jan Kochanowski's Output 2018, IANLS, Albacete

The Elegiac Eschatology: Jan Kochanowski’s Elysian Circle of the Love Suicides Poets. 2015, IANLS, Wiedeń

Possible influence of humanistic literature on a popular street song, illustrated with examples of paraclausithyron and serenade. 2015, RSA, Berlin

The Pastoral Poetry of Jan Kochanowski. 2013, Altivole–Castelfranco Veneto–Maser–Vedelago–Mira–Padova

Ancient Happy Lands. 2012, University of Ljubljana

Elegy on a Threshold. Renaissance Paraclausithyron in Elegiac Verses – and its other sources (comedy and bucolic). 2012, IANLS, Münster

„Magister basiorum”. Neo-Platonic Variations of the Catullan Kiss Motive. From Giovanni Pontano to Jacobus Pontanus. 2010, RSA, Wenecja

De consolatione somni. Three Ways of Conquering Love Torments Inspired by Petrarch’s Canzona Giovanni Pontano, Janus Secundus, Jan Kochanowski. 2009, IANLS, Uppsala

L’ambiente intellettuale di corte e universitario nella vita pubblica della Cracovia rinascimentale (współreferentka Caterina Squillace). 2008, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Chianciano Terme–Pienza

Neoplatonic influences on Polish poetry on an example of M. K. Sarbiewski’s “Liricorum libellus”. 1998, Uniwersytet Pazmany Peter Katolikus Egyetem, Piliscsaba